postheadericon Bažnyčia

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios istorija

Domeikavos bažnyčiaDomeikavos seniūnijos tikintieji iki 1991m. neturėjo savo bažnyčios ir priklausė dviem parapijom. Dalis gyventojų iš Domeikavos, Kumpių, Vytėnų, Salių, Šaduvkos, Šakių, Rožių (Ražių), Žemaitkiemio kaimų priklausė Kauno Švč. Trejybės parapijai, vėliau Vilijampolės šv. Juozapo. 0 Audėjų, Aukščių, Ginėnų dalis, Gudiškių, Eigirgalos, Radikių, Ramaškių, Ramaškių būdos, Juozapavos, Kancavos, Lantainių, Lepšiškių dalis, Smiltynės I (Šermukšnynė), Staviščių, Šatijų, Šabanuvkos, Teofanijos dvaro, Varluvos (Orlovo dvaras), Voškonių, kaimai priklausė Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai. Domeikavos bažnyčios istorija atskleidžia du svarbius parapijos kūrimo momentus. Pirma, tai geografinė ir administracinė vietos svarba, antra, žmonių sąmoningumas ir iniciatyva.

Domeikavos parapijos prieš istorija. Prieškario laikotarpiu Kauno Tarpdiacezinė kunigų seminarija Šakių kaime turėjo 67,75 ha žemės bei pagalbinį ūkį su gyvenamais ir žemės ūkio paskirties pastatais. Kauno Švč. Trejybės bažnyčia Koncavos kaime 47,18 ha. Šių žemių derlius padėdavo išlaikyti seminariją ir Švč. Trejybės parapiją. Dabartinės Domeikavos seniūnijos teritorijoje tais laikais buvo tik vienkiemiai, todėl savo bažnyčios tikintieji neturėjo. Tik sovietmečiu intensyviai naikinant Lietuvos kaimus ir vienkiemius buvo suprojektuotos šešios gyvenvietės: Domeikavos, Rožių, Voškonių (Eigirgalos), Varluvos, Vytėnų girininkijos ir Šakių. Domeikavos ir Rožių gyvenvietės esančios netoli viena kitos ir išsidėsčiusios labai patogioje vietoje greitai plėtėsi ir susijungė į vieną Domeikavos gyvenvietę. Varlava ir Vytėnų girininkija buvo visiškai neperspektyvios, žmonės juose namus statėsi nenoriai, tai jos kaip gyvenvietės buvo panaikintos. Šiuo metu Domeikavos seniūnijos teritorijoje yra tik trys gyvenvietės: Domeikavos, Voškonių (Eigirgalos) ir Šakių.

Kiekviename miestelyje susiburia žmonių bendruomenė, kuri pagal savo poreikius kuria švietiejiškos veiklos, kultūros centrus. Iki sovietmečio visus apjungiančiu centru būdavo Bažnyčia. Sovietiniu laikotarpiu Bažnyčios gyvenimas buvo apribotas, bet Bažnyčios perduotas tikėjimas gyveno dar daugelio žmonių širdyse.

Domeikavos parapijos įkūrimas ir bažnyčios statyba. Lietuvos atgimimo laikotarpiu pirmieji religiniai sujudimai Domeikavoje buvo 1990 m. Antano ir Valės Aleksynų suorganizuotas kryžiaus pastatymas Kaštonų g-vėje. Neužilgo 1991 m. Janinos Vaidotienės ir Gedimino Girdzijausko rūpesčiu pastatytas ir kitas kryžius dabartinės bažnyčios šventoriuje. Pinigų rinkimas ir kryžių statymo darbai padrąsino žmonių iniciatyvą pradėti kurti savo parapiją, ieškoti galimybių Domeikavos bažnyčios statybai. Sunkiausiai buvo pralaužti sovietmečio sukurtą religijos išpažinimo viešumoje baimę. Tačiau pakylėti Lietuvos atgimimo Kauno rajono Tarybos deputatai Antanas Bukavičius, a.a. Petras Gustas bei kiti aktyvūs katalikai, 1990 m. sukūrė parapijos steigimo iniciatyvinę grupę.

Puslapiai: 1 2 3 4