postheadericon Bažnyčia

1996 m. balandžio 10 d. įvyko tikinčiųjų susirinkimas, kurio metu išrinkta pastoracinė taryba. Pirmininkas – klebonas R. Skrinskas, vicepirmininkas – G. Girdzijauskas. Sekciju pirmininkais: ekonominės – G.Girdzijauskas, katechizacijos – R. Zaksienė, liturginės – V.Triukas, spaudos – I.Daukšienė, jaunimo – J.Astrauskas, šeimos – kun. R. Skrinskas, Carito – ¬I.Daukšienė, finansinės – J.Rimdeikaitė.

Domeikavos klebonas R. Skrinskas duoda krikštą Domeikavos parapijos vaikams (1998 m.)

Domeikavos klebonas R. Skrinskas duoda krikštą Domeikavos parapijos vaikams (1998 m.)

1997 m. klebonas R. Skrinskas arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ įgaliotas per šv. Kalėdas pašventino bažnyčios rūsyje esančią koplyčią. Nuo šių šv. Kalėdų pamaldos vyksta nepilnai įrengtoje Domeikavos bažnyčioje. Bažnyčios užbaigimui dar trūksta apie pusę milijono litų, kurių paiešką ir rinkliavas nuolat organizuoja klebonas ir atsakomybę prisiėmę už savo parapiją Domeikavos žmonės.

1999 m. kovo 25 d. ir 31 d. susirinkimuose buvo išrinkta ir paskirta pastoracinė taryba, kurios pirmininkas klebonas R. Skrinskas, vicepirmininkas Vitas Triukas. Sekcijų pirmininkais: statybos – J . Laurinaitis, katechizacijos – R.Zaksienė, liturginės – V. Triukas, spaudos ¬A. Pliaugienė, jaunimo – I. Daukšienė, šeimos – kun. R. Skrinskas, Carito – I. Daukšienė, finansinės – V. Pupius, kalėdojimo – I. Šmidtas.

2002 m. kovo 10 d. pastoracinės tarybos – pirmininkas klebonas R.Skrinskas, vicepirmininku – Irenijus Šmidtas. Sekcijų pirmininkais: statybos – G. Girdzijauskas, katechizacijos – R.Zaksienė, liturginės – V. Triukas, spaudos – V. Andziulis, jaunimo ¬A. Jankauskaitė, šeimos – V. Alaburdienė, Carito – I. Daukšienė, finansinės – E. Martinaitienė, kalėdojimo – I. Šmidtas.
Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios statyba buvo ir yra pagrindinė parapijos kūrimo si ašis. Nuo 1990 metų iki šių dienų statybos darbai yra didžiulė atsakomybė.

Domeikavos seniūnijos ir visos Lietuvos tikintiesiems. Klebonas Robertas Skrinskas nuolat beldžiasi į žmonių sąmoningumą aukoti savo nors ir menkas lėšas bažnyčios statybai. Dievo namų puošnumas, tai žmonių tikėjimo išraiška. Šiandien Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios išorinis grožis džiugina daugelio seniūnijos gyventojų ir svečių širdis. Trūksta visai nedaug, kad būtų įrengtas ir bažnyčios vidus. Nuolat ieškome rėmėjų, 0 dirbančių mūsų bažnyčios statybose turime nuo pirmųjų dienų, kuriems ir norime padėkoti.

Architektai. Bažnyčios architektūrinę dalį projektavo Vilniaus Archtprojektas, 0 konstruktyvinę – “Žemprojektas”. Projekto vyriausias architektas – Kęstutis Pempė, kuris paskutinius metus dirba nemokamai. Jam talkino Arūnas Asauskas, a.a. Gytis Ramunis bei lietuvių išeivijos arch. Rimas Mulokas. Konstruktorius – Algis Kaptuleris.
Bažnyčios rangovai:

UAB “ERGO” (1993 08 – 1994 03) direktorius Matijošaitis, atlikta darbų už 148408 Lt / darbų vykdytojas Vytautas Kubilius.

AB “MONOLITAS” (1994 07 – 1995 04) direktorius, atlikta darbų už 291 057 Lt / darbų vykdytojas Juozas Laurinaitis.

UAB “AŠVA” (199509 – 199901) direktorius Vytautas Kontautas, atlikta darbų už 484 846 Lt / darbų vykdytojas Juozas Laurinaitis.

UAB “ŠEBA” (1999 05 – 2000 10) direktorius Petras Šiburkis, atlikta darbų už 277 766 Lt / darbų vykdytojai Vladas Jurkevičius, Aldona Burokienė.

Statybos darbų techninę priežiūrą atlieka Gediminas Girdzijauskas.

Dėkojame rangovams už darbą bei bažnyčios statybai paaukotą pelną.
Nuoširdi padėka visiems žmonėms, kurie savanoriškai padeda bažnyčios statyboje.

Puslapiai: 1 2 3 4