postheadericon Bažnyčia

Gyvosios Bažnyčios statymas. Bažnyčią kaip pastatą yra daug lengviau pastatyti, nei gyvąją Bažnyčią žmonių širdyse. Neilga Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos istorija pripildyta žmonių troškimo viešai paliudyti tikėjimą įvairiomis formomis: bažnyčios ir skulptūrų parko statymu, malda, caritatyvine ir katechetine veikla, menu, giesme ir kt.

Tampriausi Bažnyčia ir tikinčiuosius vienijantys saitai yra sakramentų teikimas. Pradedant krikštu, paskui rengiant vaikus pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui, palaiminant Santuokas ir galiausiai išlydint i amžinąją Kelionę. Bažnyčios įrengta šarvojimo salė yra didelis patogumas parapijiečiams mirties atveju. Šitokiu būdu Bažnyčia apjungia žmones visais gyvenimo atvejais.

Menas yra neatsiejama Bažnyčios kultūros dalis. Parapijos klebonas R.Skrinskas pastoviai skatina vaikų kūrybingumą. Organizuoja piešinių, margučių konkursus ir vaikų atneštus darbus eksponuoja bažnyčioje. Pavasariais ragina gaminti inkilus paukšteliams. Visi vaikai būna apdovanoti, bet išrenkami ir geriausi darbeliai. Bažnyčios koplyčią puošia Stepono Rumbos, Viktoro Žilinsko medžio darbai. Bus pastatytos Vlado Žuklio skulptūros, įrengtas garsaus vitražisto Dovydėno kryžiaus vitražas.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Pasisako Kauno raj. tarybos narys I. Šmidtas. Koncertuoja Domeikavos moterų tremtinių ansamblis ir mišrus choras (2000 06 14)

Nuo 1995 metų tikinčiųjų širdis džiugina vargonininkės Rasos Endriukaitienės suburtas suaugusiųjų ir vaikų bažnyčios chorai. Jie savo giesme palydi kiekvieną religinę šventę ir sekmadienio šv. Mišias. Vargonininkės dėka suaugusiųjų bažnytinis choras pripažintas geriausiu Kauno rajone ir dažnai atstovauja Kauno arkivyskupijai respublikiniuose – bažnytiniuose renginiuose. Kasdienybėje choras yra labiausiai organizuota bažnytinės bendruomenės dalis, kuri apima 42 dalyvius ir jų šeimų narius. Kartu su šeimomis, draugais švenčia įvairias šventes, organizuoja ekskursijas prie jūros, ežerų, aplanko įdomiausias Lietuvos vietas. Vienas kitą paremia skausmuose ir džiaugsmuose.

Skulptūrų parkas atgyja per įvairias šventes. Balandžio 28 d. prie “Negimusių vaikų“ paminklo paminima Gyvybės diena; birželio 14 d. – prie paminklo “1940 metų okupacijos ir 1941 metą tremties atminimui”; liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo šventė prie paminklo “Vytauto Didžiojo laikų kovoms atminti” ;

rugpjūčio 23 d. – Juodojo kaspino diena paminima prie paminklo “KGB kankiniams atminti “.
2001 m. gruodžio 2 dieną buvo 11 metų nuo pirmo oficialaus bendruomenės susibūrimo.

Domeikavos bažnyčioje šventinama miestelio vėliava

Domeikavos bažnyčioje šventinama miestelio vėliava (2002 06 14)

Tuo metu visi pritarė, tik mažai kas tikėjo, kad Domeikavoje bus pastatyta bažnyčia. Praėjęs laikas išbandė žmonių ištikimybę idėjaiper kasdienius darbus ir aukas bažnyčios statybai. Išbandytas ir žmonių tikėjimas kuriantis Gyvajai Bažnyčiai, tikinčiųjų bendruomenei. Bažnyčia – tikėjimo ir akmens derinys – tampa svarbi žmogaus gyvenime per meilę Dievui. Mylint Dievą neįmanoma linkėti blogo artimui, 0 suklydus atsiprašoma. Tada neabejojant bažnyčios pastatas auga ir puošiasi, nes tai yra konkretus tikėjimo liudijimo ženklas savo bendruomenei ir svečiams. Artėkime prie Dievo ir džiaukimės Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia, kuri yra atspindys mūsų seniūnijos realijų.

“Jei Viešpats nestato namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato” Ps 127,1.

Puslapiai: 1 2 3 4