postheadericon Kultūra

Kultūrinė  veikla Domeikavoje

Domeikavos seniūnijoje veikia šie meno mėgėjų kolektyvai -  Domeikavos kultūros centre :  mišrus choras ,,Versmė‘‘ ir jaunimo ansamblis, vadovė Rasa Endriukaitienė, koncertmeistes Rimvydas Kruopis,  vidutinio amžiaus tautinių šokių kolektyvas ,,Džiaukis‘‘ vadovė Giedrė Barkauskaitė (www.dziaukis.tk),  vaikų liaudiška kapela ,,Seklytėlė‘‘, Voškonių kultūros centre – liaudiška kapela ,,Jovaras‘‘ vadovas Petras Vaičiulionis, folklorinis ansamblis ,,Kuporas‘‘ vadovė Elena Pliaukštienė, vaikų dramos kolektyvas ,,Vitaminas–T‘‘ ir suaugusiųjų dramos studija ,,Siena‘‘ režisierė Hana Šumilaitė (www.poniahana.lietuvoje.net).

Mišrus choras šiais metais minės 15 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Choras ,,versmė‘‘ ir šokių grupė ,,Džiaukis‘‘ – respublikinių dainų švenčių dalyviai. Visi kolektyvai aktyviai dalyvauja respublikiniuose, rajono ir žinoma savo seniūnijos rengiamose šventėse. Tradiciniai kolektyvų renginiai- Choro Šv. Cecilijos šventė-koncertas (lapkričio mėn.), Vaikų teatrų festivalis (gegužės mėn. dalyvauja užsienio, kt. respublikos miestų vaikų teatrai), mėgėjiškų teatrų  festivalis ,,Naujieji Vasiukai‘‘ Voškonyse.

Domeikavoje organizuojamos šios tradicinės  šventės – Vasario 16-osios paminėjimas, Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dienos paminėjimas – V. Andziulio spaustuvėje–muziejuje, Joninių (Rasos) šventė, Oninių gegužinė Voškonių km., Domeikavos miestelio (Herbo) dienos šventė, senųjų metų palydų vakarai bendruomenei, renginiai vaikams – atvėlykio šventė, vaikų gynimo dienos renginys.

Į kultūrinę veiklą aktyviai įsijungia ir Domeikavos tautodailininkai. Organizuojamos jų darbų parodos, susitikimai. Dalyvauja su savo darbais ir renginiuose.
Vaikų dienos centre ,,Neris‘‘ kiekvieną dieną lankosi per 40 vaikų kurie lavina gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, ugdo asmeninę ir socialinę atsakomybę. Čia labai svarbu paminėti, kad laisvalaikį praleidžia bendruomenės rizikos grupės paaugliai. Kelinti metai ,,Neris‘‘ vykdo projektą ,,Visi už vieną ,vienas už visus‘‘. Jis skirtas priklausomybių, nusikalstamumo prevencijai. Čia veikia sporto ir meno būreliai, galima žaisti įvairius mąstymą ugdančius stalo žaidimus.

Domeikavos neįgaliųjų centras jungia apie 15 su psichine ir apie 40 su fizine negalia bendruomenės narių. Šis centras veikia apie 4 metus. Centre nariai sportuoja, mokosi ir dirba kompiuteriais, švenčiamos šventės. Organizuojamos kelionės, dalyvauja šventėse, skirtose neįgaliesiems.