postheadericon Lantainių piliakalnis

Lantainių piliakalnis

Lantainių piliakalnis yra Neries dešiniajame krante, apie 150 m.ilgio. Iš šiaurės rytų ir pietų jį juosia Neries slėnio daubos. Šlaitai nuo slėnio statūs, apie 30 m aukščio. Pietryčių šlaite, 8 m žemiau aikštelės yra trikampė 23×25 m dydžio terasa. Šiaurės vakaruose nuo aukštumos piliakalnį skiria apie 30 m pločio įdubimas – griovys.

Šiaurės vakariniame piliakalnio gale buvęs supiltas pylimas ir už jo – maždaug 40 m ilgio šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi bei 15 m: pločio apie vidurį aikštelė. Jos viduryje 1915 m. statytas bunkeris, sunaikinta nemažai aikštelės, 0 jam užpildyti panaudota didelė pylimo dalis. Buvęs pylimo aukštis nežinomas.

Ant Lantainių piliakalnio

Ant Lantainių piliakalnio

Šiaurės ir pietų pašlaitėje yra kultūrinis sluoksnis. Archyvinėje medžiagoje (valstybinės archeologinės komisijos bylose) minima, kad vietos gyventojas Selvestras Volkavičius teigė, kad prieš Pimąjį pasaulinį karą rusų valdžia kasinėjo piliakalnio viršūnę. Rasta lipdytos bei žiestos keramikos grublėtu paviršiumi, datuotinos 1 tūkstm. Radiniai saugomi Kauno Karo muziejuje.