postheadericon Skulptūrų parkas

Kryžius kankinių atminimui su Marijos ir Juozapo skulptūromis

Kryžius kankinių atminimui su Marijos ir Juozapo skulptūromis

Priešais bažnyčią nuo 1996 metų yra statomas skulptūrų parkas – “Lietuvių tautos kančių kelias”. Parko tematika atliepia bažnyčios Lietuvos kankinių titulą ir atspindi lietuvių tautos kovas ir netektis nuo Vytauto Didžiojo laikų iki šių dienų. Šį parką sudarys 16 skulptūrinių grupių, kurios simbolizuos Kristaus kryžiaus kelią.

Skulptūrų parko projektą parengė – architektas Kęstutis Pempė. Skulptūrų meniniam įvertinimui sudaryta Lietuvos tautodailininkų sąjungos ekspertų komisija. Jos pirmininkas K.Pempė (Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas). Nariai: Arūnas Kynas – skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas, Jonas Rudzinskas – dailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas, Valentinas Jezerskas – dailininkas, Kauno tautodailininkų bendrijos valdybos pirmininkas, Aldona Pačiulpaitė – Lietuvos liaudies kultūros centro ekspertė. Ekspertų komisija skelbia skulptūrų konkursus, atrenka geriausius darbus, prižiūrį skulptūrų gamybos procesą bei priima ir įvertina užbaigtą darbą.

Šešios skulptūrinės grupės jau yra pastatytos:

1991 m. – “Kryžius kankinių atminimui su Marijos ir Juozapo skulptūromis” autorius Viktoras Žilinskas, rėmėjai Domeikavos gyventojai.

1997 m. – “1940 metą okupacijos ir 1941 metų tremties atminimui” – autorius Viktoras Žilinskas, rėmėjai A . Vaikšnora ir Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

1997 m. – “Lietuvos partizanų kovoms atminti” autorius Rimantė Butkuvienė (Butkuvė), rėmėjas Gyventojų genocido ir rezistencijos

Skulptūros "KGB aukoms atminti" atidengimas. Iš kairės: skulptūros autorius V. Žilinskas ir Domeikavos seniūnas I. Šmitdas (1999 06 14)
Skulptūros “KGB aukoms atminti” atidengimas. Iš kairės: skulptūros autorius V. Žilinskas ir Domeikavos seniūnas I. Šmitdas (1999 06 14)

tyrimo centras.

1998 m. – “Negimusiems vaikams” – autorius Adolfas Teresius, rėmėjai Domeikavos gyventojai.

1998 m. – “Vytauto Didžiojo laikų kovoms atminti” – autorius Ričardas Gaškus, rėmėjas Egonas Butnevičius.

1999 m. – “KGB kankiniams atminti” – autorius Viktoras Žilinskas, rėmėjas Algimantas Vaikšnora.

2001 m. – pašventintas akmuo 15 metų Černobylio katastrofos sukakčiai paminėti ir pasodinta 15 ąžuolų.

Likusioms skulptūrinėms grupėms sukurti yra numatytos šios temos:
- Marai, badas;
- Lietuvos Rusijos imperijos sudėtyje 1795 m. III pasidalijimas (1831 – 1863m. m. sukilimai);
- Pirmasis pasaulinis karas;
- Kovos dėl nepriklausomybės 1918 m. ir vėliau;
- Klaipėdos ir Vilniaus krašto kovų aukos;
- Vokiečių okupacija (koncentracijos stovyklos, genocidas);
- Pokario tremtis;
- 1991 metų aukos;
- Černobylio aukos.

Skulptūrų parko įrengimui lėšos nėra numatytos ir visiškai atskiros nuo Domeikavos bažnyčios statybos finansavimo, todėl šios idėjos įgyvendinimui ieškome rėmėjų.